Interpelacje Pani Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej

Na XXIX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych, który odbył się w Świdnicy
28 marca 2014 r . 
podjęte zostały 3 apele i jedno stanowisko. Przypomnę – 2/2014 numer Biuletynu Informacyjnego w znacznej części poświęcony był sprawom, które były przedmiotem obrad XXIX Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.   W/w numerze w pełnym brzmieniu zamieszczone zostały treści apeli i stanowiska, które adresowane były między innymi do Parlamentarzystów RP  z okręgów wyborczych obejmujących obszar działania naszej izby.

Z ogromną przykrością informuję, że jedynie Pani Poseł Monika Wielichowska, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VI i VII kadencji, kandydowała  w okręgu wałbrzyskim z listy Platformy Obywatelskiej,  wystosowała interpelację poselską poprzez Marszałka Sejmu RP Panią Ewę Kopacz do Ministra Zdrowia, kwestionując działania Ministra Zdrowia w sprawach bardzo ważnych i istotnych dla naszego środowiska.

Poniżej zamieszczone są wyjaśnienia  na interpelację Pani Poseł  Moniki Wielichowskiej w sprawie: