Odznaczenia zawodowe

ZŁOTY CZEPEK

za codzienny trud i zaangażowanie, za wrażliwość i empatię, za szerzenie zasad etyki, profesjonalne spojrzenie i pomoc ludziom potrzebującym, za wysoką jakość świadczonych usług.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na mocy Uchwały nr 21/VII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
dla członków samorządu wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu ustanowiła Odznaczenie Zawodowe  „ZŁOTY  CZEPEK”.


DIAMENTOWY CZEPEK

za wieloletnią pracę, profesjonalizm, empatię, odpowiedzialność i wrażliwość – szacunek do chorego, jego wartości osobistych i społecznych, etyczną postawę w aspekcie norm prawnych i moralnych mających wpływ na rozwój współczesnego pielęgniarstwa, dając przykład dla pokoleń.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na mocy Uchwały nr 41/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r., dla członków samorządu wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ustanowiła Odznaczenie Zawodowe „DIAMENTOWY CZEPEK”