Komisje i Zespoły

Regulamin działania komisji problemowych i zespołu działających przy Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Komisja ds. Przeszkolenia po Przerwie w Wykonywaniu Zawodu:

 1. Anna Sorota                                      Przewodnicząca
 2. Małgorzata Hrycak                            Członek         
 3. Małgorzata Janiak                             Członek
 4. Danuta Jurczyńska – Job                    Członek
 5. Monika Szyc                                       Członek
 6. Iwona- Michańcio – położna              Członek

Komisja ds. Kontroli Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe:

 1. Anna Brodzińska                                Przewodnicząca                    
 2.  Urszula Rosicka                                 Członek
 3.  Krystyna Łuba                                   Członek

Zespół ds. Położnych :

 1.  Anna Wachowiak – Bobkiewicz        Przewodnicząca                     
 2.  Anna  Jakubik                                    Członek
 3. Anna Napiórkowska                           Członek
 4. Marżolena Rakoczy                            Członek
 5. Dorota Sikora                                     Członek
 6. Iwona- Michańcio                              Członek