Harmonogram posiedzeń

Terminarz posiedzeń
ORPiP oraz Prezydium ORPiP  w Wałbrzychu
na rok 2023
MiesiącPrezydium ORPiP w WałbrzychuORPiP w Wałbrzychu
Styczeń 18.01.2023
Luty14.02.2023
Marzec09.03.2023 14.03.2023
Kwiecień 13.04.2023 25.04.2023
Maj 26.05.2023
Czerwiec 16.06.202321.06.2023
Lipiec 12.07.2023
Sierpień 18.08.2023
Wrzesień27.09.2023 27.09.2023
Październik25.10.2023
Listopad 15.11.2023
Grudzień 14.12.2023 14.12.2023

Kontakt w każdej sprawie: