Harmonogram posiedzeń

Terminarz posiedzeń
ORPiP oraz Prezydium ORPiP  w Wałbrzychu
na rok 2024
MiesiącPrezydium ORPiP w WałbrzychuORPiP w Wałbrzychu
Styczeń 17.01.2024
Luty14.02.2024
Marzec06.03.2024 06.03.2024
Kwiecień 17.04.2024
Maj 09.05.2024
Czerwiec 05.06.202405.06.2024
Lipiec 17.07.2024
Sierpień 14.08.2024
Wrzesień04.09.2024 04.09.2024
Październik16.10.2024
Listopad 13.11.2024
Grudzień 11.12.2024 11.12.2024

Kontakt w każdej sprawie: