Druki do pobrania

REJESTR PRAWA

Mając na uwadze nowe  regulacje, począwszy od dnia 12 lipca 2022 r. składając wniosek
o stwierdzenie lub  przyznanie:
– prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza,  położnej
– ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej

Należy przygotować zdjęcie spełniające warunki określone w ustawie o dowodach osobistych
o następujących parametrach:
Rozdzielczość : minimum 492×633 piksele
Rozmiar: do 2,5 MB
Rozszerzenie: .jpg, .jpeg, .png
Kompozycja: twarz skierowana w stronę obiektywu, białe tło
Zdjęcia należy przesłać na adres : rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl lub sekretariat@oipip.walbrzych.pl

KWALIFIKACJE ZAWODOWE DO UE