Druki do pobrania

REJESTR PRAWA

Mając na uwadze nowe  regulacje, począwszy od dnia 12 lipca 2022 r. składając wniosek
o stwierdzenie lub  przyznanie:
– prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza,  położnej
– o
graniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej
NIE  NALEŻY  DOŁĄCZAĆ  ZDJĘĆ

KWALIFIKACJE ZAWODOWE DO UE

WNIOSKI O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI FINANSOWEJ