Organy

USTAWA o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 628)
Art. 7. 1. Organami okręgowej izby są:
1) okręgowy zjazd;
2) okręgowa rada;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd;
5)okręgowy rzecznik

30 marca 2023 r. na XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczym Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych Delegaci w wyborach tajnych dokonali wyboru do organów:


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca – Małgorzata Hrycak
Członkowie:
Bieniek Krystyna
Brodzińska Anna
Bujak-Rogala Elżbieta
Fryźlewicz Wiesława
Gutkowska-Domańska Barbara
Janiak Małgorzata
Jędrzejczyk Danuta
Jurczyńska-Job Danuta
Kaszuba Natalia
Klimas-Tyńska Agnieszka
Łuba Krystyna
Michańcio Iwona
Mrozek Renata
Pisalska Danuta
Rosicka Urszula
Sorota Anna
Stanicka Monika
Szyc Monika
Ulanowska Halina
Walczyk Aleksandra

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca – Małgorzata Hrycak
Sorota Anna – V-ce Przewodnicząca
Michańcio Iwona – Sekretarz
Walczyk Aleksandra – Skarbnik
Brodzińska Anna – Członek
Janiak Małgorzata – Członek
Stanicka Monika – Członek


Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Mikus Hanna
Członkowie:
Ciszyńska Alicja
Kowalska Ewa
Midor Dorota
Nowaczyńska Luiza


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca: Kopeć Lilianna
Członkowie:
Jęczmienna Małgorzata 
Policzkiewicz Piotr
Walczak Mariola


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

Okręgowy Rzecznik: Studzińska Edyta
Zastępcy:
Młyńczak Małgorzata
Smogór Agnieszka
Wachowiak-Bobkiewicz Anna