Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Najwygodniejszą formą przesłania dokumentów do OIPiP jest platforma E-PUAP.
Druki w przedmiotowej sprawie, pobrane z naszej strony www.oipip.walbrzych.pl/druki-do-pobrania należy wypełnić zgodnie
z zawartymi informacjami (aby było czytelniej można to zrobić elektronicznie) następnie wydrukować, podpisać we wskazanych miejscach i dołączyć je w formie skanów jako załączniki.

Logowanie do E-PUAP