DRUKI DO POBRANIA

Uchwała Prezydium ORPiP Nr 27/P/VII/2019 z dnia 28 maja 2019r. – POBIERZ

ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY/AKTUALIZACYJNY

REJESTR PRAWA

Mając na uwadze nowe  regulacje, począwszy od dnia 12 lipca 2022 r. składając wniosek
o stwierdzenie lub  przyznanie:
– prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza,  położnej
– o
graniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej
NIE  NALEŻY  DOŁĄCZAĆ  ZDJĘĆ

KWALIFIKACJE ZAWODOWE DO UE

WNIOSKI O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI FINANSOWEJ

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu