Kontakt

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 1/10

GODZINY PRACY BIURA OIPiP
7:30-15:30
Wszelkie sprawy administracyjne załatwiane będą do godz. 15:15

Nr konta: Santander Bank Polska S.A.
46 1500 1764 1217 6003 8619 0000

SEKRETARIAT
Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325               

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP
Małgorzata Hrycak
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Krajcarz
e-mail
: iod@oipip.walbrzych.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lub zastępcy:

e-mail: rozpip@oipip.walbrzych.pl

10.0110:00-12:00
17.0110:00-12:00
14.0210:00-12:00
28.0210:00-12:00
15.0310:00-12:00
20.0310:00-12:00
03.0410:00-12:00
17.0410:00-12:00
09.0510:00-12:00
15.0510:00-12:00
12.0610:00-12:00
26.0610:00-12:00
17.0710:00-12:00
31.0710:00-12:00
14.0810:00-12:00
28.0810:00-12:00
11.0910:00-12:00
25.0910:00-12:00
16.1010:00-12:00
30.1010:00-12:00
13.1110:00-12:00
27.1110:00-12:00
04.1210:00-12:00
18.1210:00-12:00
Harmonogram może ulec zmianie.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA:
Kancelaria Adwokacka
adw. MAREK ŻEGNAŁEK
58-300 Wałbrzych
ul. Chrobrego 4/5

Dyżur w siedzibie OIPIP w Wałbrzychu –  każdy wtorek 14:30-15:30
po uprzednim zgłoszeniu w biurze OIPiP – tel.: 74 84 25 605
e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Krajcarz
Al. Wojska Polskiego 17/4
58-400 Kamienna Góra

Wszelkie opinie prawne mogą być wydawane wyłącznie dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.