Informacja dla obywateli UE i cudzoziemców

USTAWA
z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW SZKOLENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA OBYWATELI UKRAINY

UPROSZCZONY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

WNIOSKI DO POBRANIA: 

INFORMACJA W SPRAWIE UZYSKANIA WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNY SŁOWNIK POLSKO – UKRAIŃSKI
USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2022 R.
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH Z UKRAINY