Wybory 2019

 

WYBORY DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I

POŁOŻNYCH
NA OKRĘGOWE ZJAZDY VIII KADENCJI

NA LATA 2020-2024

INFORMATOR WYBORCZY
WYBORY 2019

 

REJONY WYBORCZE

Od 15 października do 10 grudnia 2019 na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, w ustalonych rejonach wyborczych (zamieszczone w zakładce „Rejony wyborcze”) odbędą się wybory na Delegatów VIII kadencji na Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, na lata 2020-2024.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, na posiedzeniu 24 września 2019 r. zatwierdziła przygotowany rejestr wyborców, który obejmuje pielęgniarki/pielęgniarzy i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na dzień 31 sierpnia 2019 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 24 września 2019 r. podjęła Uchwałę Nr 58/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. Załącznikami do cytowanej uchwały są:

  1. Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej (załącznik nr 1)
  2. Rejestr wyborców (załącznik nr 2)
  3. Wykaz rejonów wyborczych (załącznik nr 3)

Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie § 4 pkt 1 uchwały ORPiP Nr 58/VII/2019 zatwierdziła wzory dokumentów:

a). Zawiadomienie o zebraniu wyborczym- ( Załącznik nr 1 do Regulaminu OKW)

b). Karta do głosowania- ( Załącznik nr 2 do Regulaminu OKW)

c). Protokołu z zebrania wyborczego ( Załącznik nr 3 do Regulaminu OKW)

d).Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ( Załącznik nr 4 do Regulaminu OKW)

d).Zgłoszenie kandydata na delegata ( Załącznik nr 5 do Regulaminu OKW)

Wykaz wszystkich rejonów wyborczych zamieszczony jest w zakładce REJONY WYBORCZE

Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie, czy jesteście na liście wyborców, czy jest umieszczona placówka, w której jesteście zatrudnieni. Każde zgłoszenie spowoduje naniesienie zmiany.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Informacje o terminie i miejscu zebrania wyborczego dla każdego rejonu wyborczego zostanie przesłane do poszczególnych zakładów pracy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyborów. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym powinno zostać umieszczone w miejscu dostępnym dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo informacja ukaże się na stronie internetowej.
Proszę sprawdzać na bieżąco zamieszczane informacje.

Pielęgniarki/pielęgniarze/położne

– emerytki, rencistki które nie wykonują zawodu

– wykonujące zawód w ramach indywidualnych praktyk wyłącznie w miejscu wezwania, posiadające umowy z NFZ proszę o dokonanie wpisu na listę wyborców ze wskazaniem rejonu wyborczego zgłaszając się do biura OIPiP w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10

lub

e-mail : rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

 można dzwonić pod nr tel. 74 81 79 517- pracownik ds. rejestru Marzena Gidzińska

Odpowiadamy na wszelkie wątpliwości, nanosimy zmiany. Za naszym pośrednictwem będzie można dokonać wszelkich zmian dotyczących wskazania rejonu wyborczego (dotyczy również pielęgniarek i położnych zatrudnionych u dwóch lub więcej pracodawców).

Ważne, aby każdy członek OIPiP w Wałbrzychu mógł wziąć udział w wyborach.

10 grudnia 2019 r. nastąpi zakończenie prac Komisji Wyborczej. Zostaną sporządzone listy Delegatów na VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, który odbędzie się pod koniec marca 2020r., wówczas Delegaci dokonają wyboru:

  • Przewodniczącej/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

  • Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

  • Okręgowej Komisji Rewizyjnej

  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

  • Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

  • Delegatów na VIII Krajowy Zjazd i Pielęgniarek i Położnych

Zachęcam do udziału w wyborach, jestem przekonana, że nie zabraknie na zebraniach wyborczych osób, dla których nasza przyszłość, nasze sprawy nie pozostają obojętne. Osiągnęliśmy bardzo dużo, pamiętajmy jednak – nic nie jest na zawsze, w jedności jest siła. NIC O NAS BEZ NAS

Przewodnicząca ORPiP
w Wałbrzychu
(-) Maria Pałeczka

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up