PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE:
ZANIŻANIE WYNAGRODZEŃ JEST NIEZGODNE Z PRAWEM.
NADUŻYCIA NALEŻY ZGŁASZAĆ DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

STANOWISKO NR 62 PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z DNIA 2 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ZALECEŃ I WYTYCZNYCH W SPRAWIE SPOSOBU
USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH PO 1 LIPCA 2022 ROKU

USTAWA Z DNIA 28 CZERWCA 2022 R. POZ. 1352
O ZMIANIE USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PISMO PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ZDROWIA
W SPRAWIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OD 1 LIPCA 2022 R.

 


Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej „Odchodzić bez bólu”
23 września 2022 r.
Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności

 

„Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego w okresie pandemii Covid – 19.”


„Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”- Ankieta

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – TPK

 

SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu