OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO
PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – 19 WRZEŚNIA 2021 R.


POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO
PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA NA SPOTKANIE Z PREMIEREM RP – 10 WRZEŚNIA 2021 R.


11 WRZEŚNIA – NIE MOGŁO NAS ZABRAKNĄĆ kliknijWYKAZ GRAFICZNY Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PROWADZONEGO PRZEZ ORPIP W WAŁBRZYCHU

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

OD 1 LIPCA 2021 R. ZMIANY WYNAGRODZEŃ – PRZEWODNICZĄCA OZZPiP KRYSTYNA PTOK

USTAWA z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2021r. poz. 1104) o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

ZARZĄDZENIE NR 122/2021/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 30.06.2021 R.
W SPRAWIE OKREŚLENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH
PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO
I OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

WNIOSEK O ODWOŁANIE MINISTRA NIEDZIELSKIEGO

SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKI ZWIĘKSZAJĄCE WSKAŹNIKI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KOMUNIKATY PRASOWE

STANOWISKA, UCHWAŁA

6 EDYCJA NAGRODY PIELĘGNIARSKIEJ KRÓLOWEJ SYLWII
QUEEN SILVIA NURSING AWARD

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – TPK

 

ZASIŁEK CHOROBOWY NA PREFERENCYJNYCH ZASADACH DLA NIEKTÓRYCH UBEZPIECZONYCH Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R.

PORADNIK DOTYCZĄCY ZMIAN PRAWNYCH,
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POCZĄWSZY OD  29 LISTOPADA 2020 R.

DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA MEDYKÓW – JAK I KIEDY BĘDZIE WYPŁACANE? 

NOWELIZACJA  POLECENIA  MINISTRA  ZDROWIA  Z  01 LISTOPADA 2020R.

 

Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności

RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie
– RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

..

“Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”- Ankieta


Ankieta  dot. COVID-19


Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa – Ankieta

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,
ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE,
WSZYSTKIE KONFERENCJE I SZKOLENIA
ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP
W WAŁBRZYCHU ZOSTAJĄ ODWOŁANE

 


 

SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu