STYPENDIA DLA STUDENTÓW III ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO ORAZ POŁOŻNICTWO

APEL
O  WSPARCIE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
DLA  DZIECI GŁĘBOKO  UPOŚLEDZONYCH W  PISZKOWICACH

SPOSÓB USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OD 1 LIPCA 2020 ROKU

Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W WALCE Z COVID-19 – POMOC DLA ZOL-I, ZPO, HOSPICJÓW ORAZ DPS-ÓW

REHABILITACJA SCHORZEŃ SOMATYCZNYCH W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

KOMUNIKAT MZ WS. REALIZACJI  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

UWAGA – ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH

POMOC PSYCHOLOGICZNA CZŁONKOM OIPIP W WAŁBRZYCHU

KOMUNIKAT W SPRAWIE TWOJEGO PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO

BEZPŁATNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ  POZYSKIWANE PRZEZ NRPIP DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ANKIETA “BADANIE WARUNKÓW I KOMFORTU PRACY PERSONELU
PODMIOTÓW LECZNICZYCH W OKRESIE PANDEMII COVID -19″
ANKIETA – „DIABETES NURSES  COVID-19 survey – wypełnij
Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych

 

ZALECENIA W STANIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19
DLA POŁOŻNYCH RODZINNYCH/POŁOŻNYCH POZ
Webinarium – 17 września 2020r. godz. 19:00
FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2020 Wrocław 05.09.2020, Katowice 12.09.2020, Warszawa 19.09.2020
Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
NEONURSING 2020
Procedury w pielęgniarstwie neonatologicznym –
online ze streamingiem na żywo czyli e-NEONURSING 2020
18 września 2020 (piątek)
NOWOŚCI W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE CZ. II
Webinarium Dla Położnych – 18 WRZEŚNIA 2020r. godz. 13:30
IV OGÓLNOPOLSKIE E-FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Bezpłatna konferencja w wersji on-line od 09–18 października 2020r.

SPRZECIW
WOBEC PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ PRZEDŁOŻONYCH W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29.04.2020 r.


SZANOWNI PAŃSTWO,

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, WSZYSTKIE KONFERENCJE I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W WAŁBRZYCHU ZOSTAJĄ ODWOŁANE


INAUGURACJA W MINISTERSTWIE ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII „NURSING NOW”


Jak pielęgniarka/położna może wystawić e-receptę w gabinet.gov.pl


WAŻNE – Nowy Cennik Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2019 r. – POBIERZ

Uchwała Prezydium ORPiP Nr 27/P/VII/2019 z dnia 28 maja 2019r. – POBIERZ


SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up