Rehabilitacja po COVID-19 Uzdrowisko  Lądek-Zdrój 

ZASIŁEK CHOROBOWY NA PREFERENCYJNYCH ZASADACH DLA NIEKTÓRYCH UBEZPIECZONYCH Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R.

PORADNIK DOTYCZĄCY ZMIAN PRAWNYCH,
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POCZĄWSZY OD  29 LISTOPADA 2020 R.

DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA MEDYKÓW – JAK I KIEDY BĘDZIE WYPŁACANE? 

NOWELIZACJA  POLECENIA  MINISTRA  ZDROWIA  Z  01 LISTOPADA 2020R.

 

Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“ZDROWIE DLA REGIONU- Postępy w pielęgniarstwie, stomatologii i kosmetologii”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
19-20 kwietnia 2021 r. 

“Ogólne zasady miejscowego leczenia trudno gojących się ran
w oparciu o strategię higieny rany”
cykl pierwszy luty-marzec 2021

 


Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa – Ankieta


ANKIETA “BADANIE WARUNKÓW I KOMFORTU PRACY PERSONELU
PODMIOTÓW LECZNICZYCH W OKRESIE PANDEMII COVID -19”


ANKIETA – „DIABETES NURSES  COVID-19 survey – wypełnij


Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych

 

SZANOWNI PAŃSTWO,
ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE,
WSZYSTKIE KONFERENCJE I SZKOLENIA
ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP
W WAŁBRZYCHU ZOSTAJĄ ODWOŁANE


INAUGURACJA W MINISTERSTWIE ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII „NURSING NOW”


Jak pielęgniarka/położna może wystawić e-receptę w gabinet.gov.pl


 

 

WAŻNE – Nowy Cennik Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2019 r. – POBIERZ

Uchwała Prezydium ORPiP Nr 27/P/VII/2019 z dnia 28 maja 2019r. – POBIERZ


SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up