PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 

„Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?”
Bezpłatny Webinar
16 grudnia 2021 r. godz. 10:30

 

OGÓLNOPOLSKI CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK
Aktualne standardy terapii chorych z POChP  
BEZPŁATNE WEBINARY

 

Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – TPK

ZASIŁEK CHOROBOWY NA PREFERENCYJNYCH ZASADACH DLA NIEKTÓRYCH UBEZPIECZONYCH Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R.

PORADNIK DOTYCZĄCY ZMIAN PRAWNYCH,
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POCZĄWSZY OD  29 LISTOPADA 2020 R.

DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA MEDYKÓW – JAK I KIEDY BĘDZIE WYPŁACANE? 

NOWELIZACJA  POLECENIA  MINISTRA  ZDROWIA  Z  01 LISTOPADA 2020R.

„Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”- Ankieta
 

 

SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu