Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM:
OPIEKA AMBULATORYJNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W TRAKCIE EPIDEMII COVID-194 czerwca (czwartek), godz. 17.30
FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2020
Wrocław 05.09.2020, Katowice 12.09.2020, Warszawa 19.09.2020

SPRZECIW
WOBEC PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ PRZEDŁOŻONYCH W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29.04.2020 r.

POMOC PSYCHOLOGICZNA CZŁONKOM OIPIP W WAŁBRZYCHU

KONKURS DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY, STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA

UWAGA – ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


SZANOWNI PAŃSTWO,

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, WSZYSTKIE KONFERENCJE I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W WAŁBRZYCHU ZOSTAJĄ ODWOŁANE.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Działając na podstawie paragrafu 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019r. poz. 1693 i 2069), w związku ze wzrostem ryzyka zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz stosując zalecenia i rekomendacje GIS oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwoływaniu imprez masowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, CKPiP informuje, że zaplanowane w sesji wiosennej Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne począwszy od dnia 17.03.2020 zostały odwołane. O nowym terminie i miejscu egzaminu państwowego pielęgniarki i połozne zostaną poinformowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Jednocześnie CKPPiP informuje, iż bieżące komunikaty w powyższym zakresie oraz ich aktualizacje będą zamieszczone na stronie internetowej Centrum pod adresem: www.ckppip.edu.pl

INAUGURACJA W MINISTERSTWIE ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII „NURSING NOW”


Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych


Jak pielęgniarka/położna może wystawić e-receptę w gabinet.gov.pl


WAŻNE – Nowy Cennik Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2019 r. – POBIERZ

Uchwała Prezydium ORPiP Nr 27/P/VII/2019 z dnia 28 maja 2019r. – POBIERZ


SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up