SPOSÓB USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OD 1 LIPCA 2020 ROKU

Logo NIPiP
WWW
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia WWW WWW Akty prawne | Aktualności

KOMUNIKAT MZ WS. REALIZACJI  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

UWAGA – ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA ZAPOMÓG FINANSOWYCH

POMOC PSYCHOLOGICZNA CZŁONKOM OIPIP W WAŁBRZYCHU

KOMUNIKAT W SPRAWIE TWOJEGO PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO

BEZPŁATNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ  POZYSKIWANE PRZEZ NRPIP DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ANKIETA – „DIABETES NURSES  COVID-19 survey – wypełnij
Higiena Rany – srebro w opatrunkach – co, jak i kiedy?
Szkolenie on-line 09.07.2020r. godz.18:00
BEZPŁATNY WEBINAR – LEKI TOKSYCZNE/NIEBEZPIECZNE W PIELĘGNIARSKIEJ PRAKTYCE KLINICZNEJ – 14 LIPCA 2020 R. godz.11:00 oraz 17:00 FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2020 Wrocław 05.09.2020, Katowice 12.09.2020, Warszawa 19.09.2020
Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych NEONURSING 2020 Procedury w pielęgniarstwie neonatologicznym – online ze streamingiem na żywo czyli e-NEONURSING 2020 18 września 2020 (piątek)

SPRZECIW
WOBEC PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ PRZEDŁOŻONYCH W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29.04.2020 r.

Z DNIEM 15 CZERWCA 2020 R. CKPPiP WZNAWIA PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


SZANOWNI PAŃSTWO,

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, WSZYSTKIE KONFERENCJE I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W WAŁBRZYCHU ZOSTAJĄ ODWOŁANE.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Działając na podstawie paragrafu 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019r. poz. 1693 i 2069), w związku ze wzrostem ryzyka zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz stosując zalecenia i rekomendacje GIS oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwoływaniu imprez masowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, CKPiP informuje, że zaplanowane w sesji wiosennej Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne począwszy od dnia 17.03.2020 zostały odwołane. O nowym terminie i miejscu egzaminu państwowego pielęgniarki i połozne zostaną poinformowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Jednocześnie CKPPiP informuje, iż bieżące komunikaty w powyższym zakresie oraz ich aktualizacje będą zamieszczone na stronie internetowej Centrum pod adresem: www.ckppip.edu.pl

INAUGURACJA W MINISTERSTWIE ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII „NURSING NOW”


Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych


Jak pielęgniarka/położna może wystawić e-receptę w gabinet.gov.pl


WAŻNE – Nowy Cennik Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2019 r. – POBIERZ

Uchwała Prezydium ORPiP Nr 27/P/VII/2019 z dnia 28 maja 2019r. – POBIERZ


SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up