Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Wałbrzychu zatrudni pielęgniarkę