Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oddział w Wałbrzychu zatrudni pielęgniarkę.