Studia WSM Kłodzko – kierunek położnictwo

Sz. P
Małgorzata Hrycak
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu

W związku z podpisaniem umowy o współpracy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku ze Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego rozszerzającej bazę dydaktyczną dla kształcenia studentów kierunku Położnictwo zwracam się z uprzejmą prośbą
o umieszczenie w mediach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz rozpropagowanie w środowisku pielęgniarek i położnych informacji o trwającym jeszcze naborze na ten kierunek.

WSM w Kłodzku kształci studentów kierunku Położnictwo od 2 lat, jest to kierunek praktyczny co oznacza, że ok. połowa zajęć dydaktycznych odbywa się w placówkach ochrony zdrowia. Dotychczas współpracowaliśmy ze Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju, a od roku akademickiego 2023/2024 będziemy również współpracować z najlepszą placówką w regionie w zakresie specjalności ginekologia i położnictwo.

Zachęcamy kandydatów do studiowania na kierunku Położnictwo w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.

                                                                                                                              Rektor
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Dr hab. Sylwia Krzemińska, prof. WSM

 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im.  E. Biernackiego w Wałbrzychu również serdecznie zaprasza do podjęcia studiów na kierunku Położnictwo w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku. Studentom gwarantujemy możliwość nauki zawodu w Szpitalu  III poziomu referencyjności we wszystkich prowadzonych dziedzinach. W praktyce oznacza to, wysokie standardy opieki medycznej, prawo do prowadzenia ciąż patologicznych, zagrażających przedwczesnym porodem, ratowania noworodków z bardzo niską masą urodzeniową.

Ponadto studenci będą mogli czerpać z fachowej wiedzy i bogatego doświadczenia zawodowego naszego zespołu, wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej, który ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, sympozjach i konferencjach, podczas zajęć praktycznych będą pracować na nowoczesnym sprzęcie i aparaturze medycznej  spełniającej standardy europejskie, co pozwoli  na uzyskanie najlepszych rezultatów nauki zawodu.

Po zakończonym procesie edukacji i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, absolwentom kierunku Położnictwa gwarantujemy możliwość dołączenia do naszego zespołu medyków by sprawować piękną służbę nad kobietą
i noworodkiem.

                                                                                               Dyrektor Specjalistycznego Szpitala 
Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzych
Elżbieta Ponczkowska