AKTUALNOŚCI

– KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA DOT. UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
W KIERUNKU SARS-CoV-2

– KORESPONDENCJA W SPRAWIE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH DOT. DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA COVIDOWEGO OD 1 LISTOPADA 2021 

OD 1 LISTOPADA 2021 . ZMIANA WYSOKOŚCI DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY W SZPITALACH II POZIOMU ZABEZPIECZENIA COVID-19

– KOMUNIKAT NFZ  

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII 

– STANOWISKO W SPRAWIE WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
PRZECIWKO COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE – z dnia 20 grudnia 2021
 

– ODPOWIEDŹ MINISTRA ZDROWIA NA STANOWISKO SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE PROPOZYCJI WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE – z dnia 30 grudnia 2021

– KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DLA KTÓRYCH OCENA RYZYKA WYKAZUJE POTENCJALNE NARAŻENIE ZAWODOWE NA SARS-COV-2 – z dnia 15 grudnia 2021

– OD 9 GRUDNIA 2021 BADANIA KWALIFIKACYJNE DO SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE WYKONAJĄ RÓWNIEŻ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

 

– OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE MINIMALNEJ LICZBY MIEJSC SZKOLENIOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEDNEGO MIEJSCA SZKOLENIOWEGO ORAZ MAKSYMALNEJ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W 2022 R

  •  

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu