Koronawirus

Każdy członek OIPiP w Wałbrzychu może skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, jeżeli  potrzebuje rozmowy i wsparcia psychologicznego. Pomoc jest całkowicie anonimowa.

Beata Pietrzak – psycholog kliniczny

wtorek, środa, czwartek

godz. 17:30 – 18:30

tel. 604  903  792

– KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA DOT. UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
W KIERUNKU SARS-CoV-2

– KORESPONDENCJA W SPRAWIE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH DOT. DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA COVIDOWEGO OD 1 LISTOPADA 2021 

– OD 1 LISTOPADA 2021 . ZMIANA WYSOKOŚCI DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY W SZPITALACH II POZIOMU ZABEZPIECZENIA COVID-19

– KOMUNIKAT NFZ  

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII 

– STANOWISKO W SPRAWIE WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
PRZECIWKO COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE – z dnia 20 grudnia 2021
 

– ODPOWIEDŹ MINISTRA ZDROWIA NA STANOWISKO SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE PROPOZYCJI WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE – z dnia 30 grudnia 2021

– KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DLA KTÓRYCH OCENA RYZYKA WYKAZUJE POTENCJALNE NARAŻENIE ZAWODOWE NA SARS-COV-2 – z dnia 15 grudnia 2021

– OD 9 GRUDNIA 2021 BADANIA KWALIFIKACYJNE DO SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE WYKONAJĄ RÓWNIEŻ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

– OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE MINIMALNEJ LICZBY MIEJSC SZKOLENIOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEDNEGO MIEJSCA SZKOLENIOWEGO ORAZ MAKSYMALNEJ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W 2022 R


Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie odpowiedzialności
pielęgniarek i położnych w przypadku niedopełnienia obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO
PRZED SZCZEPIENIEM OSOBY DOROSŁE PRZECIW COVID-19

PISMO W SPRAWIE DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM OBOWIĄZKÓW KWALIFIKACJI PRZED ZASZCZEPIENIEM PRZECIWKO COVID-19 

WYTYCZNE OPRACOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA
DOTYCZĄCE PUNKTÓW SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH I DRIVE-THRU

Ubezpieczenia podczas pandemii Koronawirusa

OPINIE PRAWNE

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 – po zmianach

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – poz. 374

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych