X Konferencja z cyklu JESIENNE SPOTKANIA Z AUTORYTETEM pt. „Etyka zawodowa jako wyznacznik profesjonalizmu pielęgniarek i położnych. Nowelizacja Kodeksu Etyki zawodowej pielęgniarki i położnej” 14 listopada 2023 r. wykład : dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych