Zespół ds. Kontroli Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

Skład Zespołu ds. Kontroli Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca:
Brodzińska Anna

Członkowie:
Dudziak Dorota
Zdanowicz Iza
Pochroń Lidia
Wiśniewski Janusz