Zaproszenie na konferencję dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej

Bardzo proszę o przyjęcie zaproszenia i potwierdzenie obecności do dnia 06.11.2018 r. do godz. 13:00 na adres: sekretariat@oipip.walbrzych.pl 
lub  telefonicznie –  nr  74 81 79 515;   74 84 25 605