Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE zaprasza na studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Pielęgniarstwo-POMOSTOWE skierowane  do osób z wykształceniem pielęgniarskim.

Studia te stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

 

ścieżka A – 2 semestry

(1 150 godzin) 

 

  absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka B – 3 semestry

(2 410 godzin)   

 

  absolwenci dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1490zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka C – 2 semestry

(1 984 godzin)    

 

  absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1700zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D – 2 semestry

 

(660 godzin) 

  absolwenci trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Szczegółowe informacje na www.wsz.edu.pl  lub pod nr tel. 34 368 06 08, 34 368 30 53.

Ponadto proponujemy szeroką ofertę studiów podyplomowych, zapraszamy do zapoznania się   z prowadzonymi kierunkami.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji w Państwa placówkach oraz jeśli to możliwe, stronach internetowych.

Wyższa Szkoła Zarządzania realizuje również projekt pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kursy są realizowane NIEODPŁATNIE (zapewniamy nieodpłatnie również materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, a dla osób dojeżdżających zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania).

KURSY KWALIFIKACYJNE

1). W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek (Częstochowa),

2). W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla (Częstochowa),

3). W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek (Częstochowa),

KURSY SPECJALISTYCZNE

1). Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (Częstochowa),

2). Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Częstochowa),

3). Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Częstochowa),

4). Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (Jarosław, Bydgoszcz),

5). Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I i II (Częstochowa, Opole, Jarosław, Bydgoszcz).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wymienionych kursach, szczegółowe informacje na http://wsz.edu.pl/znz  lub pod nr tel. 34 368 06 08, 34 368 30 53.