Ważne komunikaty

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej

Komunikat Komisji Zdrowia Senatu RP po posiedzeniu w dniu 14.12.2020 r.

Problemy pacjentów w obliczu epidemii choroby COVID-19 – Raport opracowany na podstawie sygnałów kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta za okres od stycznia do września 2020 roku

Komunikat MZ w sprawie przeprowadzania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów, słuchaczy szkół policealnych, a także stażystów.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Komunikat MZ w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W WALCE Z COVID-19
– POMOC DLA ZOL-I, ZPO, HOSPICJÓW ORAZ DPS-ÓW

REHABILITACJA SCHORZEŃ SOMATYCZNYCH
W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

KOMUNIKAT MZ WS. REALIZACJI  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SPRZECIW WOBEC PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ PRZEDŁOŻONYCH W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29.04.2020 r.