Koronawirus SARS-CoV-2 Ważne informacje

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r.
o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne
i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby dorosłe przeciw COVID-19

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Pismo w sprawie dodatkowego ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych w związku z przejęciem obowiązków kwalifikacji przed zaszczepieniem przeciwko COVID-19 

Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia
dotyczące Punktów Szczepień Powszechnych i Drive-Thru