Ważne informacje do załącznika nr 2 Regulaminu

WAŻNE

– I transza refundacji za studia magisterskie wypłacona zostanie po dostarczeniu wymaganych dokumentów

Umowę o dofinansowanie  kształcenia  

(załącznik nr 2 do  Regulaminu) należy zawrzeć  osobiście.