UWAGA ! PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych

DECYZJĄ MINISTRA ZDROWIA

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE

realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych:

  • opieka długoterminowa
  • paliatywno- hospicyjna opieka domowa
  • medycyna szkolna
  • pielęgniarki rodzinne
  • opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych
  • pielęgniarskie podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach

 

OIPiP w Wałbrzychu w siedzibie Izby, rozpoczęła dystrybucję środków ochrony osobistej

( rękawiczki, fartuchy 1x , maseczki środki dezynfekcyjne , kombinezony)

 Proszę  o kontakt   tel.  – 74 84 25 605 od godz. 10:00-14:00  celem ustalenia odbioru.

 

(-) Maria Pałeczka

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych