Uroczystość czepkowania PWSZ

Galeria zdjęć 

W środę 15 listopada 2017 r. w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Sileiusa w Wałbrzychu odbyła się  uroczystość CZEPKOWANIA studentów II roku kierunku Pielęgniarstwa.

Podczas uroczystości Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych odśpiewał hymn  pielęgniarski a studenci złożyli uroczyste ślubowanie  w obecności  Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Marii Pałeczki.  W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ, w tym 6 panów.

Czepkowanie − uroczystość, podczas której osoby studiujące pielęgniarstwo oraz położnictwo  otrzymują białe czepki i symbolicznie dołączają do grona pielęgniarek. Czepek pielęgniarski stanowi symbol wykonywanego zawodu, a także znaku pierwszego stopnia wtajemniczenia zawodowego.

W Polsce uroczystość czepkowania stała się tradycją, miała zawsze bardzo podniosły charakter. Prawo do noszenia  czepka jako oznaki  zawodu uregulowane zostało przez Ministra Zdrowia  8 lutego  1950 roku.   Czepek z czarnym paskiem mogły nosić pielęgniarki, które ukończyły szkołę pielęgniarek  lub złożyły egzamin państwowy. Czepek  z czerwonym paskiem  wyłącznie położne.

Obowiązek noszenia czepków uchylił  Samorząd Pielęgniarek i Położnych na I Krajowym Zjeździe w 1990 r. Ostatecznie przyznano mu wyłącznie rolę symbolu i zastąpiono znaczkiem, miniaturowym  czepkiem.

Jako symbol zawodu widnieje na podręcznikach,  pismach zawodowych, jako element  loga.  Stanowi element stroju galowego, obowiązującego podczas ważnych uroczystości.