UROCZYSTOŚĆ CZEPKOWANIA – KŁODZKO

GALERIA ZDJĘĆ

26 maja 2017 roku, w Auli im. Arnoszta z Pardubic I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, odbyła się uroczystość „Czepkowania” studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Na uroczystość „Czepkowania” przybyło wielu zaproszonych gości, rodziny i znajomi studentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego, powiatu kłodzkiego, miasta oraz gmin, kadra dydaktyczna uczelni, a także liczni przedstawiciele firm i instytucji związanych z ochroną zdrowia.

Specjalnymi Gośćmi były:
– Pani Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
– Pani Małgorzata Janiak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca
funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii w Kłodzku;

– Pani Elżbieta Bujak-Rogala – Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Pielęgniarki Przełożonej w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. Oficjalną część uroczystości otworzył Rektor Wyższej Szkoły prof. dr hab. Andrzej Dżugaj. Panie – Małgorzata Janiak i Elżbieta Bujak-Rogala dokonały ceremonii „Czepkowania”. Studenci złożyli uroczyste Ślubowanie powtarzając słowa ślubowania odczytywane przez Panią Marię Pałeczka. Następnie odśpiewany został hymn pielęgniarski. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu nie ukrywała wzruszenia. Składając życzenia studentom, podkreśliła ważność powrotu do tradycji, zapoznała z historią białego czepka i jego symboliką. Wszyscy, którzy przybyli na uroczystość składali studentom życzenia, wręczyli listy gratulacyjne oraz drobne upominki upamiętniające to ważne wydarzenie.