STANOWISKA, KOMUNIKATY

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej


Czy warto certyfikować szkoły rodzenia


Pismo reprezentantów zawodów medycznych 
w sprawie sytuacji w służbie zdrowia


Komunikat prasowy
– dotyczy zmian w służbie zdrowia


Stanowisko Nr 12 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 17 października 2017 r. 
w sprawie protestu lekarzy rezydentów


Stanowisko nr 5 NRPiP z dnia 15 września 2016
w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 czerwca 2016 r. w Warszawie


Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich w tym podawania leków różnymi drogami

Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.
w przedmiotowej sprawie.


KOMUNIKAT
dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ


STANOWISKO
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki
w liceach medycznych/technikach