Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu poszukuje do pracy: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne, absolwentów wydziału pielęgniarstwa/położnictwa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu poszukuje do pracy: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne, absolwentów wydziału pielęgniarstwa/położnictwa.

Aplikacje proszę kierować na adres: kadry@rckik.walbrzych.pl

Wszelkich informacji udziela sekcja kadr pod nr telefonu: 74 66 46 327 lub 317

Do CV prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych oraz wizerunku przez RCKiK w Wałbrzychu w celach rekrutacyjnych.”

Ewa Bielak
Sekcja kadr
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych