PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 

OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – 19 WRZEŚNIA 2021 R.


POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO
PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA NA SPOTKANIE Z PREMIEREM RP – 10 WRZEŚNIA 2021 R.


11 WRZEŚNIA – NIE MOGŁO NAS ZABRAKNĄĆ kliknijWYKAZ GRAFICZNY Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PROWADZONEGO PRZEZ ORPIP W WAŁBRZYCHU

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie
– RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

OD 1 LIPCA 2021 R. ZMIANY WYNAGRODZEŃ – PRZEWODNICZĄCA OZZPiP KRYSTYNA PTOK

USTAWA z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2021r. poz. 1104) o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

ZARZĄDZENIE NR 122/2021/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 30.06.2021 R.
W SPRAWIE OKREŚLENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH
PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO
I OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

WNIOSEK O ODWOŁANIE MINISTRA NIEDZIELSKIEGO

SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKI ZWIĘKSZAJĄCE WSKAŹNIKI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KOMUNIKATY PRASOWE

STANOWISKA, UCHWAŁA

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu