Sprawy dot. POZ

poz

Korespondencja NRPiP do NFZ – w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego


Pismo Prezes NRPiP w sprawie wzoru „Skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej” 


Informacja dotycząca zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień
w podstawowej opiece zdrowotnej


Notatka ze spotkania Prezesa NFZ z przedstawicielami NRPiP z dnia 18 lipca 2016 r.


Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


Pismo NRPiP do Prezesa NFZ


Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych


Pikieta Pielęgniarek i Położnych POZ Warszawa 29.06.2016 r.


List w sprawie powołania zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej


Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Pismo do Prezesa NFZ 


Podręcznik  „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.