PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE

realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych:

  • opieka długoterminowa
  • paliatywna opieka domowa
  • opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych
  • pielęgniarskie podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach

 

OIPiP w Wałbrzychu od poniedziałku – 30.03.2020 r. w siedzibie Izby  rozpocznie dystrybucję środków dezynfekcyjnych  i  ochrony osobistej( rękawiczki) otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia.

Ze względu na niewielką ilość otrzymanych środków, proszę  o kontakt tel.  – 74 84 25 605 od godz. 10:00-14:00  celem ustalenia odbioru.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie MZ przekaże kolejne ilości.

(-) Maria Pałeczka

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych