Ostatni dyżur

Ostatni-Dyzur---nipip-baner

 

logo_ostatni-dyzur  plakat


Relacja wideo z konferencji prasowej dotyczącej Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych

27 maja 2015 roku w Hotelu „GROMADA” w Warszawie odbyła się Konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowane zostały krótkie spoty reklamowe, mediom przybliżona została  Kampania Społeczna „OSTATNI DYŻUR”.  Zaprezentowane zostały problemy dotykające samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w oparciu o sporządzone wcześniej raporty w formie werbalnej jak i w postaci interaktywnej aplikacji Oculus.

Konferencja prasowa rozpoczęła  Ogólnopolską Kampanię Społeczną „OSTATNI DYŻUR”. W konferencji prasowej uczestniczyli Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uruchomiona została strona internetowa kampanii www.ostatnidyzur.pl , na której można podpisać Receptę (apel) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

Bardzo proszę o wsparcie przedsięwzięcia poprzez podpisywanie Recept i pozyskiwanie podpisów osób niebędących pielęgniarką lub położną.

Jednocześnie informuję, że zamówione zostały recepty, które będą przekazywane Państwu za pośrednictwem Członków Okręgowej Rady, będą do odebrania w biurze OIPiP w Wałbrzychu.
(
po 10.06.2015 r.)

Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce. Konferencje Prasowe w ramach działań Kampanii Społecznej „OSTATNI DYŻUR” będą organizowane przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w poszczególnych województwach. Termin konferencji zostanie podany do wiadomości w najbliższym czasie ( po uzgodnieniu z DOIPiP we Wrocławiu, OIPiP w Jeleniej Górze).

Proszę śledzić zapisy na stronie internetowej, które będą uzupełniane w nowe informacje na bieżąco.

Przewodnicząca ORPiP
w Wałbrzychu
(-) Maria Pałeczka

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up