Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych


UWAGA
DELEGACI
OIPiP W WAŁBRZYCHU NA VIII KADENCJĘ
XXXVI Okręgowy Zjazd Delegatów OIPiP w Wałbrzychu odbędzie się
30 marca 2023 r.


Uchwała nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie określenia kalendarza wyborczego: TUTAJ

Uchwała nr 388/VII/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych: TUTAJ

Pismo do MZ prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego w sprawie organizacji okręgowych zjazdów wyborczych i budżetowych na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych TUTAJ


OPINIA DEPARTAMENTU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE OKRĘGOWYCH ZJAZDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH