Odznaczenie Zawodowe „Złoty Czepek”

 

                 ZŁOTY CZEPEK

za codzienny trud i zaangażowanie, za wrażliwość i empatię, za szerzenie zasad etyki,
profesjonalne spojrzenie i pomoc ludziom potrzebującym, za wysoką jakość świadczonych usług.

 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na mocy Uchwały nr 21/VII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
dla członków samorządu wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu ustanowiła Odznaczenie Zawodowe  „ZŁOTY  CZEPEK”.

Poniżej  zamieszczony jest Regulamin nadawania Odznaczenia  Zawodowego  „ZŁOTY  CZEPEK” oraz materiały do pobrania.

Materiały do pobrania: 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu