Odznaczenie Zawodowe „Diamentowy Czepek”

 

         DIAMENTOWY CZEPEK

za wieloletnią pracę, profesjonalizm, empatię, odpowiedzialność i wrażliwość – szacunek do chorego,
jego wartości osobistych i społecznych, etyczną postawę w aspekcie norm prawnych
i moralnych mających wpływ na rozwój współczesnego pielęgniarstwa, dając przykład dla pokoleń.

 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na mocy Uchwały nr 41/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r.,  dla członków samorządu wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ustanowiła  Odznaczenie Zawodowe  „DIAMENTOWY  CZEPEK”

Poniżej  zamieszczony jest Regulamin nadawania Odznaczenia  Zawodowego  „DIAMENTOWY  CZEPEK” oraz wniosek do pobrania.

Materiały do pobrania: 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu