Korekta zeznania podatkowego

W związku  z  Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 04 kwietnia 2018r.  członek OIPiP w Wałbrzychu  , który otrzymał  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informację PIT 8C  z tytułu refundacji  kosztów kształcenia poniesionych przez pielęgniarkę, pielęgniarza,  położną  zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego może   złożyć korektę  swoich zeznań podatkowych za okres ostatnich 5 lat  – za lata 2013- 2017.  Możliwość  dokonania korekty jest   prawem , nie obowiązkiem.

Okręgowa Izb Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na WNIOSEK  członka  samorządu, w terminie nieprzekraczającym  10 dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku, przygotuje korektę PIT 8C za rok wskazany na wniosku.

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY  W  PODATKU DOCHODOWYM wypełniamy za każdy rok oddzielnie.

Korektę zeznania podatkowego na formularzu właściwym ze względu na pierwotne zeznanie (PIT jaki został złożony do Urzędu Skarbowego) uwzględniający zmniejszenie kwoty przychodu w związku z „wyzerowaniem”  – PIT 8C  wraz z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć  we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

O  szczegółowe informacje dotyczące korekty PIT proszę  zwracać się do właściwego  Urzędu Skarbowego.