Konferencje

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,  refundacja za konferencję wynosi do 1000,00 zł. poniesionych kosztów udziału przez uczestnika i 100% kosztów zakwaterowania bez zwrotu kosztów przejazdu.
Z refundacji mogą skorzystać 2 osoby. O udziale decyduje kolejność złożonych wniosków (zakładka “druki do pobrania”).

 

Szczegóły w sprawie: Anna Koła – biuro OIPiP 74 84 25 605 lub 74 81 79 515