KOMUNIKAT skierowany do Pielęgniarek i Położnych

KOMUNIKAT

skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informuję, że do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, której są Państwo członkiem należy przekazać na piśmie, najpóźniej do dnia 08.02.2019r. informacje dotyczące:

– daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa

– czy posiada Pani/Pan wygenerowaną przez organizatora Elektroniczną Kartę Kształcenia(EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej

Powyższe informacje można przekazać elektronicznie na adres:

sekretariat@oipip.walbrzych.pl

Przekazane informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Czytaj dalej:

PISMO NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – tutaj

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH – tutaj

Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzych
Maria Pałeczka