Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Skład Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego:

Przewodnicząca:
Bujak-Rogala Elżbieta

Członkowie:
Jarzębska Magdalena
Kopeć Lilianna
Kowalik Małgorzata
Leksowska-Osińska Katarzyna
Piksa Teresa
Sapalska Marzena
Sikora Dorota