Komisja ds. Przeszkolenia po Przerwie w Wykonywaniu Zawodu

Skład Komisji ds. Przeszkolenia po Przerwie w Wykonywaniu Zawodu

Przewodnicząca:
Sorota Anna

Członkowie:
Grudzińska Aneta
Janiak Małgorzata
Jurczyńska-Job Danuta
Mierzejewska Elżbieta
Sikora Dorota
Szyc Monika
Wachowiak-Bobkiewicz Anna