Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, prowadzone w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze nadają absolwentom tytuł naukowy magistra, co może mieć istotny wpływ na rozwój dalszej kariery zawodowejawans lub podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na korzystniejszych warunkach. 

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających.

Zachęcamy do zapisywania się na studia w trybie dziennym (stacjonarne) i zaocznym (niestacjonarne – obowiązuje czesne), tym bardziej, iż zostały ostatnie wolne miejsca dla kandydatów na tym kierunku.

Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.

Zaletą studiowania w KPSW jest ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów.  

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek znajdą Państwo:

  • na stronie www.kpswjg.pl
  • w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, przyjmującym niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty, tel. 75 645 33 30, email: dziekanatwpt@kpswjg.pl

adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 9
58 – 503 Jelenia Góra

Zachęcamy do podjęcia studiów magisterskich w Jeleniej Górze.