INFORMACJA DLA OBYWATELI UE I CUDZOZIEMCÓW

USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2022 R.
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH Z UKRAINY

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD ZATRUDNIENIA
PERSONELU MEDYCZNEGO Z UKRAINY W POLSCE

UPROSZCZONY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

WNIOSKI DO POBRANIA: 

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu