INFORMACJA DLA OBYWATELI UE I CUDZOZIEMCÓW

„RAZEM ODBUDUJMY SZPITAL W IZIUM – SAMORZĄDY ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO DLA UKRAINY”

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW SZKOLENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA OBYWATELI UKRAINY

UPROSZCZONY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

WNIOSKI DO POBRANIA: 

INFORMACJA W SPRAWIE UZYSKANIA
WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU


MEDYCZNY SŁOWNIK POLSKO – UKRAIŃSKI

 

USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2022 R.
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA


ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH Z UKRAINY

 

ARCHIWUM

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu