Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium od września do grudnia 2020

Załącznik do Uchwały nr 142 /VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 21 września 2020r.

Terminarz posiedzeń w trybie on-line w OIPiP w Wałbrzychu

Miesiąc

Prezydium ORPiP
w Wałbrzychu

ORPiP w Wałbrzychu

Wrzesień

17.09.2020

21.09.2020

Wrzesień

24.09.2020

 
Październik

15.10.2020

 
Listopad

19.11.2020

 
Grudzień

17.12.2020

17.12 .2020

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju, nie planuje się posiedzeń Komisji i Zespołów ORPiP w Wałbrzychu.

W przypadku zaistnienia konieczności posiedzenia Komisji czy Zespołu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Przewodnicząca ORPiP w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji lub Zespołu.

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up