Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium od stycznia do marca 2021 r.

Załącznik do Uchwały nr 210 /VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 17 grudnia 2020r.

Terminarz posiedzeń w trybie on-line w OIPiP w Wałbrzychu

Miesiąc

Prezydium ORPiP
w Wałbrzychu

ORPiP w Wałbrzychu

Styczeń

14.01.2021

Luty

04.02.2021

04.02.2021
Luty

25.02.2021

Marzec

18.03.2021

Marzec

25.03.2021

25.03.2021

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju, nie planuje się posiedzeń Komisji
i Zespołów ORPiP w Wałbrzychu.

W przypadku zaistnienia konieczności posiedzenia Komisji czy Zespołu decyzję
w przedmiotowej sprawie podejmie Przewodnicząca ORPiP
w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji lub Zespołu.

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up