Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium na II-IV kwartał 2022 r.

 

Załącznik do Uchwały nr 16/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 11 marca 2022 r.

Terminarz posiedzeń  na II-IV  kwartał
ORPiP oraz Prezydium ORPiP  w Wałbrzychu
                

Miesiąc

Prezydium ORPiP
w Wałbrzychu

ORPiP w Wałbrzychu

Marzec


Kwiecień

16.03.2022


13.04.2022

29.03.2022


Maj

11.05.2022

 
Czerwiec

08.06.2022

21.06.2022
Lipiec

05.07.2022

 
Sierpień

03.08.2022

 

Wrzesień

07.09.2022

29.09.2022

Październik 12.10.2022  
Listopad

09.11.2022

 

Grudzień

07.12.2022

13.12.2022

 

Ze względu na utrzymujący się stan pandemii, do odwołania nie planuje się posiedzeń  Komisji i Zespołów ORPiP
w Wałbrzychu. W przypadku zaistnienia  konieczności posiedzenia Komisji czy Zespołu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Przewodnicząca ORPiP w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji lub  Zespołu. Posiedzenia ORPiP oraz Prezydium ORPiP odbywają się nadal on-line, w trybie obiegowym. W sprawach pilnych, decyzji administracyjnych posiedzenia mogą odbywać się w dodatkowych terminach, poza terminarzem posiedzeń.

Kontakt w każdej sprawie:

sekretariat@oipip.walbrzych.pl  tel. 74 84 25 605

rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl   tel. 74 81 79 517

praktykizawodowe@oipip.walbrzych.pl  tel. 74 81 79 519

ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl  tel. 74 81 79 516

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu