Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium rok 2021

Załącznik do Uchwały nr 24 /VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 18 marca 2021r.

Terminarz posiedzeń w trybie obiegowym w OIPiP w Wałbrzychu 2021 rok     

                                   

Miesiąc

Prezydium ORPiP
w Wałbrzychu

ORPiP w Wałbrzychu

Styczeń

14.01.2021

 

Luty

04.02.2021

04.02.2021
Luty

25.02.2021

 
Marzec

16.03.2021

  18.03.2021
Kwiecień

14.04.2021

 

Maj

19.05.2021

 
Czerwiec

09.06.2021

 
Czerwiec

 

  16.06.2021
Lipiec

14.07.2021

 
Sierpień

18.08.2021

 

Wrzesień

15.09.2021

 
Wrzesień

 

17.09.2021
Październik

13.10.2021

 
Listopad

17.11.2021

 
Grudzień

15.12.2021

 
Grudzień

 

17.12.2021

Ze względu na nadal utrzymujące się zagrożenie epidemiczne  do odwołania nie planuje się    posiedzeń  Komisji i Zespołów ORPiP w Wałbrzychu.
W przypadku zaistnienia  konieczności posiedzenia Komisji czy Zespołu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Przewodnicząca ORPiP w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji lub  Zespołu.
Niezmiennie pracujemy w dni robocze  od 7:30- 15:30

Kontakt w każdej sprawie:

sekretariat@oipip.walbrzych.pl  tel. 74 84 25 605

rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl   tel. 74 81 79 517

praktykizawodowe@oipip.walbrzych.pl  tel. 74 81 79 519

ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl  tel. 74 81 79 516

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu