Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium do września 2020

Załącznik do Uchwały nr 125 /VII/2020
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu z dnia 16 kwietnia 2020r.

Terminarz posiedzeń w trybie ekstraordynaryjnym w OIPiP w Wałbrzychu od kwietnia do września 2020

 

Prezydium ORPiP
w Wałbrzychu

ORPiP w Wałbrzychu

Kwiecień 07.04.2020 16.04.2020
Kwiecień 28.04.2020  
Maj 12.05.2020  
Maj 26.05.2020  
Czerwiec 09.06.2020 23.06.2020
Wrzesień 15.09.2020 15.09.2020

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie planuje się do odwołania posiedzeń Komisji i Zespołów ORPiP w Wałbrzychu.

W przypadku zaistnienia konieczności posiedzenia Komisji czy Zespołu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Przewodnicząca ORPiP w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji lub Zespołu.

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up