Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium do września 2020

Załącznik do Uchwały nr 139/VII/2020
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Wałbrzychu
z dnia 23 czerwca 2020r.

Terminarz posiedzeń w trybie ekstraordynaryjnym w OIPiP w Wałbrzychu

Prezydium ORPiP w Wałbrzychu

ORPiP w Wałbrzychu

Kwiecień

07.04.2020

16.04.2020

Kwiecień

28.04.2020

Maj

12.05.2020

Maj

26.05.2020

Czerwiec

09.06.2020

25.06.2020

23.06.2020

Lipiec

29.07.2020

Sierpień

26.08.2020

Wrzesień

15.09.2020

15.09.2020

Październik

13.10.2020

13.10.2020

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie planuje się do odwołania posiedzeń Komisji i Zespołów ORPiP w Wałbrzychu.

W przypadku zaistnienia konieczności posiedzenia Komisji czy Zespołu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Przewodnicząca ORPiP w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji lub Zespołu.

 

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up