Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze zatrudni pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

POSZUKIWANA PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze
zatrudni pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania
Do placówki uczęszcza 417 uczniów i 170 wychowanków przedszkola.

kontakt:

Sekretariat

tel.:748450579

email: gzszp@onet.pl