Archiwum kategorii: REGULAMINY

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA NR 140/VII/2020
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU
z dnia 21 września 2020 r.

 


Zmiana Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały


Załączniki do Regulaminu: