Archiwum kategorii: REGULAMINY

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA NR 140/VII/2020
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU
z dnia 21 września 2020 r.

 


Zmiana Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały


Załączniki do Regulaminu:

 
UDZIELANIE ZAPOMÓG FINANSOWYCH

UCHWAŁA Nr 131/VII/2020
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wnioski o przyznanie zapomogi losowej
z powodu  choroby COVID -19
przyjmowane 
będą  do 31 marca 2021r. 

UCHWAŁA Nr 17/VII/2021
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU

z dnia 04 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 131/VII/2020 ORPiP z dnia 28 kwietnia 2020 r.


Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania ZapomógFinansowych ze środków OIPIP
w Wałbrzychu – POBIERZ
(oświadczenie – wypełnia wyłącznie osoba, która nie jest wnioskodawcą)


Załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych
ze środków OIPiP w Wałbrzychu – POBIERZ
(zaświadczenie o opłacaniu składki członkowskiej)