Archiwum kategorii: REGULAMINY

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA NR 64/VII/2023
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU
z dnia 14 marca 2023 r.

 


Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały

(tekst zaznaczony kolorem czerwonym oznacza naniesione zmiany w regulaminie)


Załączniki do Regulaminu:

 

Wzór zaświadczenia do załącznika nr 1POBIERZ
UDZIELANIE ZAPOMÓG FINANSOWYCH

UCHWAŁA Nr 51/VII/2021
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU

z dnia 17 września 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 51/VII/2021 ORPiP z dnia 17 września 2021 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych ze środków OIPiP
w Wałbrzychu– POBIERZ
(wniosek o przyznanie zapomogi finansowej)


Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych ze środków OIPIP
w Wałbrzychu – POBIERZ
(oświadczenie – wypełnia wyłącznie osoba, która nie jest wnioskodawcą)


Załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych
ze środków OIPiP w Wałbrzychu – POBIERZ
(zaświadczenie o opłacaniu składki członkowskiej)