Archiwum kategorii: REGULAMINY

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 70/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 17 grudnia 2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.


Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały


Załączniki do Regulaminu: