Archiwum kategorii: KURSY I SZKOLENIA

Program profilaktyki raka szyjki macicy – warsztaty dla położnych

Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu zwiększenie umiejętności położnej w prawidłowym pobieraniu badania cytologicznego.

Szkolenia są bezpłatne, odbywają się w Centrum Onkologii-Instytucie przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z planem szkolenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.profilaktykaraka.coi.waw.pl w zakładce szkolenia lub aktualności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 546 31 02

 
Zakład Profilaktyki Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Wawelska 15 b, 02-034 Warszawa
tel. 22 546 31 02
jolanta.walczak@coi.waw.pl

Adres do korespondencji:
Centrum Onkologii-Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

DO POBRANIA: INFORMACJA – Szkolenie położnych

KURSY SPECJALISTYCZNE

Art. 72, ust. 1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
z dnia 15 lipca 2011 r.  (Dz. U. z 2021 poz. 479)

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie
z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Art. 71, ust. 1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
z dnia 15 lipca 2011 r.  ( Dz. U. z 2021 poz. 479 )

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

WYKAZ KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH, KTÓRE SĄ BEZWZGLĘDNYM WYMOGIEM
ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ NA KURS KWALIFIKACYJNY
Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB, KTÓRYCH TO NIE DOTYCZY.

Zgodnie z programem kursów kwalifikacyjnych
w poszczególnych dziedzinach zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 19.08.2015r.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Art. 67, ust. 1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
z dnia 15 lipca 2011 r.  ( Dz. U. z 2021 poz. 479 )

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

WYKAZ KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH, KTÓRE SĄ BEZWZGLĘDNYM WYMOGIEM
ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB, KTÓRYCH TO NIE DOTYCZY.

Zgodnie z programem szkoleń specjalizacyjnych
w poszczególnych dziedzinach zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 19.08.2015 r.