Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Stanicka

ZARZĄDZENIE NR 85/2021DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 06.05.2021 R.

Zarządzenie nr 85/2021DEF Prezesa  NFZ z dnia 06.05.2021 r.

Załącznik 1 do zarządzenia

Załącznik 2a i 2b do zarządzenia

Załącznik 3 do zarządzenia

Załącznik 4 do zarządzenia

Załącznik 5 do zarządzenia

Załącznik 6 do zarządzenia

Załącznik 7 do zarządzenia

Załącznik 8 do zarządzenia

Załącznik 9 do zarządzenia

Załącznik 10 do zarządzenia

Załącznik 11 do zarządzenia

Załącznik 2 do umowy

Załącznik 3 do umowy

Załącznik 4 do umowy

Załącznik 5 do umowy

Załącznik 6 do umowy

Uzasadnienie

Praca dla pielęgniarki/ ratownika medycznego – HUFIEC ZHP Ziemi Wałbrzyskiej

Witam, jestem komendantem harcerskiej bazy obozowej w Wilczu należącej do Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Od prawie 50 lat wypoczywają tam dzieci z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Często uczestnikami naszych obozów są dzieci nie należące do naszej organizacji.

Obecnie poszukujemy pielęgniarki/ratownika medycznego na czas trwania turnusu od 18 lipca do 15 sierpnia w dwóch turnusach.

Może to być jedna osoba lub dwie na każdy z turnusów osobno.

Proponujemy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1200 zł brutto za turnus. Bezpłatne wyżywienie i nocleg w domku na terenie bazy.

Praca standardowa dla pielęgniarki szkolnej, opatrunki, kleszcze dozowanie leków stałych.

Kontakt z komenda bazy
+48 661 217 066

Pozdrawiam
Hm. Mirosław Turzański
Komendant Bazy
Tel 661217066

 

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Szanowna
KOLEŻANKO,  KOLEGO

W związku z pismem Pani Beaty Stepanow- Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, w którym za pośrednictwem Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położonych   zaprasza osoby  chętne (pielęgniarki i położne) do współpracy i wsparcia działań Stowarzyszenia, mając na uwadze bardzo trudną sytuację osób chorych na cukrzycę.  Odpowiadając na   prośbę Pani Beaty Stepanow, Przewodniczące Okręgowych Rad  Pielęgniarek i Położnych uczestniczyły w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Prezes NRPiP Panią Zofię  Małas, na którym przedstawione zostały problemy chorych na cukrzycę.

                                    Omówione zostały dobrze nam znane potrzeby, które w obecnej sytuacji epidemicznej przybrały zupełnie inny wymiar. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o wolę współpracy i  wsparcie działań  Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Informację w przedmiotowej sprawie bardzo proszę przesłać ze swojego adresu e-mail na adres: sekretariat@oipip.walbrzych.pl , najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021r., podając nazwisko i imię oraz telefonu.

Pismo Pani Beaty  Stepanow – Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

Ważne informacje


Informacja o ustawowym obowiązku sporządzania i przekazywania przez pielęgniarki i położnych prowadzące indywidualne i grupowe praktyki sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia o symbolu MZ.


Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!


Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka jest obowiązana posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

Składka członkowska na rok 2021

Składka członkowska na rok 2021
42,42 zł

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału