Dwusemestralne studia podyplomowe ​Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Szanowni Państwo,​

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Wydział Nauk o Zdrowiu – zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe ​Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

​C​elem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i praktycznej w obszarze zdrowia publicznego.
Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium. ​ 

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 161 godzin.

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu).

Cena studiów podyplomowych – 3400 zł (płatne w dwóch ratach – 1700 zł za semestr).

Wszystkie szczegóły dotyczące studiów podyplomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna zajdziecie Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=152230

​Studia są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych dlatego też istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu.

​”Bony na szkolenia”

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

​1. Dokonać rekrutacji na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

​2. ​Zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=152230

​3. ​Zarejestrować się na stronie ​ projektu “B​ony na szkolenie”

Wszelkie pytania i wątpliwości ​ proszę kierować na adres email epidemiologia@umb.edu.pl ​ lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, ​15-222 Białystok​, tel. 857485525​