Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Szanowna
KOLEŻANKO,  KOLEGO

W związku z pismem Pani Beaty Stepanow- Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, w którym za pośrednictwem Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położonych   zaprasza osoby  chętne (pielęgniarki i położne) do współpracy i wsparcia działań Stowarzyszenia, mając na uwadze bardzo trudną sytuację osób chorych na cukrzycę.  Odpowiadając na   prośbę Pani Beaty Stepanow, Przewodniczące Okręgowych Rad  Pielęgniarek i Położnych uczestniczyły w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Prezes NRPiP Panią Zofię  Małas, na którym przedstawione zostały problemy chorych na cukrzycę.

                                    Omówione zostały dobrze nam znane potrzeby, które w obecnej sytuacji epidemicznej przybrały zupełnie inny wymiar. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o wolę współpracy i  wsparcie działań  Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Informację w przedmiotowej sprawie bardzo proszę przesłać ze swojego adresu e-mail na adres: sekretariat@oipip.walbrzych.pl , najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021r., podając nazwisko i imię oraz telefonu.

Pismo Pani Beaty  Stepanow – Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej