23-24 listopada 2023 r. -Wrocław Zaproszenie na bezpłatny kurs wyjazdowy dla pielęgniarek i położnych

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić,

w szczególności:

Dyrektorów ds. pielęgniarstwa/położnictwa,

Pielęgniarki/Położne naczelne,

Pielęgniarki/Położne przełożone,

Pielęgniarki/Położne oddziałowe,

Pielęgniarki/Położne epidemiologiczne,

Kierowników/Zastępców podmiotów leczniczych 

do udziału w bezpłatnym wyjazdowym kursie dokształcającym 

pn. Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu

Kurs realizowany jest w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w którym nasza uczelnia – Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku jest organizatorem kształcenia. 

CEL KURSU:

Kurs doszkalający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej. 

TERMIN: 

W dniu 23.11.2023
Od godz 9-18 

W dniu 24.11.2023
Od godz. 9-13

MIEJSCE: 

Centrum hotelowo-konferencyjne
Ibis Wrocław Centrum 
ul. Powstańców Śląskich 7,
55-332 Wrocław

Każdy Uczestnik kursu otrzymuje bezpłatnie:

  • udział w 2 dniowym kursie 
  • tablet 10,4’’
  • catering (śniadanie, przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja).
  • nocleg 
  • parking
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zapisy:

Osoba do kontaktu w sprawie organizacji kursu:

Małgorzata Baldwin
asystent dyrektora generalnego
tel. 534 553 558, e-mail: malgorzata.baldwin@wsm.klodzko.pl

Uwaga na kursy należy się również zapisać w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

(służymy pomocą jeśli wystąpią pytania). 

Z wyrazami szacunku
dr n. ekon. Magdalena Krawiec
dyrektor generalny WSM w Kłodzku